دایره مرکزی کودکان خیابانی شناسایی کودکان کار

دایره: مرکزی کودکان خیابانی شناسایی کودکان کار کودکان خیابانی بهزیستی حمایت بهزیستی

گت بلاگز مرکزی شناسایی کودکان کار و خیابانی در استان

100 کودک کار و خیابانی در استان مرکزی شناسایی شده است هست. مرکزی | کودکان | خیابانی | شناسایی | کودکان کار | کودکان خیابانی | بهزیستی | حمایت بهزیستی

شناسایی کودکان کار و خیابانی در استان

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛عبدالکریم یادگاری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت : سال گذشته حدود 50 کودک کار و خیابانی شناسایی شده است بود این آمار امسال به حدود 100 نفر رسیده هست، البته آمار متغیر است و احتمال زیاد کردن این تعداد نیز وجود دارد. غالب کودکان شناسایی شده است مربوط به اراک هستند.

یادگاری افزود: کودکان از طریق موسسه تحت حمایت بهزیستی شناسایی، جذب و توانمند می شوند و بابت هر کودک شناسایی شده است که تحت حمایت این موسسه قرار می گیرد، یارانه پرداخت می شود.

عبارات مهم : مرکزی
وی گفت : کودکان شناسایی شده است مشمول بر کودکان کار و خیابانی هستند. کودکان خیابانی کودکانی هستند که سرپرست موثر ندارند به عنوان نمونه سرپرست این کودکان درگیر اعتیاد است و به ناچار به خیابان ها پناه می آورد، البته زیاد کودکان شناسایی شده است در استان مرکزی را کودکان کار تشکیل می دهند و کودکان خیابانی یا بدسرپرست درصد کمی از این کودکان را مشمول بر می شود.

وی در خصوص آمار کودکان کار و خیابانی شناسایی شده است در استان گفت: آمار در این حوزه قطعا دقیق نیست و تنها مشمول بر کودکان شناسایی شده است هست. اغلب کودکان کار شناسایی شده است افرادی هستند که در چهارراه ها و معابر مشغول به کار بوده اند و در کنار آن کودکانی هم هستند که در کارگاه ها و دیگر محیط های کاری مشغول هستند و مورد ظلم واقع می شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی در خصوص خلاء و چالش های موجود در بخش حمایت از کودکان کار و خیابانی عنوان کرد: طبق آیین نامه هیات وزیران مصوب سال 1384 عنوان پیگیری به امور این کودکان مشخص شده است و شرح وظایف جهت 11 دستگاه که باید با بهزیستی در این خصوص همکاری کنند تعیین شده است هست، ولی این آیین نامه جوابگوی نیاز امروز نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

یادگاری ادامه داد: از طرفی بعضی از دستگاه ها مانند شهرداری طبق آیین نامه به وظایف خود عمل نمی کنند، شهرداری باید مکانی جهت نگهداری و ارائه خدمات به این کودکان با تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اختیار بهزیستی قرار دهد، ولی متاسفانه نسبت به انجام این وظیفه کوتاهی می شود.

آخر خبر ر

واژه های کلیدی: مرکزی | کودکان | خیابانی | شناسایی | کودکان کار | کودکان خیابانی | بهزیستی | حمایت بهزیستی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog