دایره مرکزی کودکان خیابانی شناسایی کودکان کار

دایره: مرکزی کودکان خیابانی شناسایی کودکان کار کودکان خیابانی بهزیستی حمایت بهزیستی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال آینده اعلام شد

علی کاردر در گفت وگو با ایسنا، درمورد میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ گفت: میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ زیاد کردن نخواهد داشت

میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال آینده اعلام شد

میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال آینده اعلام شد

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال آینده را اعلام کرد.

علی کاردر در گفت وگو با ایسنا، درمورد میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ گفت: میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ زیاد کردن نخواهد داشت و در همین میزان تولید فعلی ثابت خواهد ماند.

میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال آینده اعلام شد

وی درمورد میزان تولید فعلی نفت در کشور توضیح داد: در حال حاضر تولید نفت کشور عزیزمان ایران روزانه حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه و ظرفیت تولید نفت نزدیک چهار میلیون بشکه است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران درمورد میزان صادرات نفت نیز گفت: میزان صادرات متغییر است ولی میانگین میزان صادرات حدود یک میلیون ۷۰۰ یا ۷۵۰ هزار بشکه است.

علی کاردر در گفت وگو با ایسنا، درمورد میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ گفت: میزان تولید نفت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۷ زیاد کردن نخواهد داشت

بر اساس این گزارش، این آمار درحالی از سوی کاردر اعلام شده است که آمار اوپک بر مبنای اطلاعات منابع ثانویه نشان داد تولید نفت کشور عزیزمان ایران در فوریه به ۳.۸۱۳ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۳.۸۱۸ میلیون بشکه در روز در ژانویه، حدود ۵۰۰۰ بشکه در روز کم کردن داشت. ولی براساس آماری که از سوی کشور عزیزمان ایران اعلام شده است هست، تولید نفت در فوریه ۳.۸۱۰ میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۳.۸۱۷ میلیون بشکه در روز در ژانویه، ۷۰۰۰ بشکه در روز کم کردن داشت.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | صادرات | مقایسه | سال آینده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog